Sản phẩmBình hoa  |  Bình trà  |  Gốm trang trí  |  Gốm gia dụng 
- Bình đại miệng bèo - Quan Công

Giá: Liên hệ

 Sản phẩm Chạm khắc quanh thân hoa văn Quan Công


 Kích Thước : H 110cm x D 38cm  

Sản phẩm khác
Bình DX - Song Phụng Giá: Liên hệ
Bình CĐ - Cúc Phụng Giá: Liên hệ
Bình BH - Phụng múa Giá: Liên hệ
Bình TN16 - Phụng cá… Giá: Liên hệ
Binh LCT - Vũ điệu T… Giá: Liên hệ
Phu Thê - HV mới Giá: Liên hệ
333 - HV Cách Điệu (… Giá: Liên hệ
Bình DX208 - Dấu Châ… Giá: Liên hệ
Bình SN2 HV Viền Hoa Giá: Liên hệ
Bình N148 - HV Hoa C… Giá: Liên hệ
Bình N148 HV Vũ Điệu Giá: Liên hệ
Bình N148 - Bát Tiên Giá: Liên hệ