Sản phẩmBình hoa  |  Bình trà  |  Gốm trang trí  |  Gốm gia dụng 
- Bộ Trà Oval Trăng Khuyết

Giá: Liên hệ

 Bao gồm 1 bình trà, 6 chung trà và 7 Dĩa


Sản phẩm khác
Ấm Trà Nhật Giá: Liên hệ
Bộ Trà Cây Dừa Giá: Liên hệ
Bộ Trà Sọc Ngang Giá: Liên hệ
Bộ Trà HV Xưa Giá: Liên hệ
Bộ Trà HV chữ G Giá: Liên hệ
Hủ Trà HV Giọt Nước Giá: Liên hệ
Bộ Trà Gốc Cây Giá: Liên hệ
Bộ Trà Hạc Giá: Liên hệ
Bộ Trà Long Lân Quy … Giá: Liên hệ
Bộ Trà Lá Môn Giá: Liên hệ
Bộ Trà Tre Giá: Liên hệ