Sản phẩmBình hoa  |  Bình trà  |  Gốm trang trí  |  Gốm gia dụng 
- Bình 250 - vẽ cảnh Làng Quê

Giá: Liên hệ

 Sản phẩm vẽ thủ công cảnh làng quê


 Kích thước: H 32cm x D 21cm

Sản phẩm khác
Bình BH trung - HV C… Giá: Liên hệ
Sò cắm hoa Giá: Liên hệ
Ốc cắm hoa Giá: Liên hệ
Bình Xuân Tây Nguyên… Giá: Liên hệ
Bình Sọc Ngang - HV … Giá: Liên hệ
Ống Cao C26M9 - Vẽ t… Giá: Liên hệ
Ống Cao C26M9 - Men Giá: Liên hệ
Bình C26M105 - HV Ph… Giá: Liên hệ
Bình 250 - vẽ Chim V… Giá: Liên hệ
Bình 339 trung - vẽ … Giá: Liên hệ