Sản phẩmBình hoa  |  Bình trà  |  Gốm trang trí  |  Gốm gia dụng 
- Bình BH trung - HV Chim Phụng

Giá: Liên hệ

  Kích thước: H 25cm x D 15cm

Sản phẩm khác
Sò cắm hoa Giá: Liên hệ
Ốc cắm hoa Giá: Liên hệ
Bình Xuân Tây Nguyên… Giá: Liên hệ
Bình Sọc Ngang - HV … Giá: Liên hệ
Ống Cao C26M9 - Vẽ t… Giá: Liên hệ
Ống Cao C26M9 - Men Giá: Liên hệ
Bình C26M105 - HV Ph… Giá: Liên hệ
Bình 250 - vẽ Chim V… Giá: Liên hệ
Bình 339 trung - vẽ … Giá: Liên hệ
Bình Bầu dục - HV Ha… Giá: Liên hệ