Sản phẩmBình hoa  |  Bình trà  |  Gốm trang trí  |  Gốm gia dụng 
- Tre già măng mọc (đen)

Giá: Liên hệ

Sản phẩm khác
Bình cá (đen) Giá: Liên hệ
Bình đất in (đen) Giá: Liên hệ
Bình cổ sọc (đen) Giá: Liên hệ
Giọt nước (đen) Giá: Liên hệ
Phu thê (đen) Giá: Liên hệ
Yếm đào Giá: Liên hệ
Phú quý nhỏ (đen) Giá: Liên hệ
Trống xưa (đỏ) Giá: Liên hệ
Bóng ngã về chiều Giá: Liên hệ
Vệ nữ (đen) Giá: Liên hệ
Nhịp điệu xuân Giá: Liên hệ
Bầu dục Phụng trắng Giá: Liên hệ